CD Projekt RED ประกาศปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน 3.6

CD Projekt RED ประกาศปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน 3.6 ให้กับ The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ของ Nintendo Switch

รายละเอียดของเวอร์ชัน 3.6 ที่จะทำให้ The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ของ Nintendo Switch มีการเล่นที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ภาพดีมากขึ้น และยังสามารถโอน Save ได้ด้วย

Nintendo Switch

เพิ่มการปรับแต่งภาพภายในเกมได้ตามต้องการ, เพิ่มภาษาภายในเกม, แก้ปัญหาบั๊ก และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอัปเดตครั้งนี้ คือ การโอน Save จาก Nintendo Switch ไปเล่นยัง GOG หรือ Steam ได้ และสามารถส่ง Save จาก GOG หรือ Steam กลับมา Nintendo Switch ได้ แต่มีเงื่อนไขตรงที่ PC ใครที่ลง Mod หรือเปลี่ยนชื่อเกมไว้ โอน Save มา อาจมีปัญหาสำหรับ Nintendo Switch ได้ the Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition วางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch แล้ว ก่อนหน้านี้วางจำหน่ายให้กับ Playstation 4, Xbox One และ PC