เศรษฐา ทวีสิน ลาออกจากทุกตำแหน่งใน แสนสิริ มีผล 3 เม.ย. 66

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ จะเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ลาออก จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวอื่นๆ ธปท. วางมาตรการป้องกันภัยโกงเงิน บังคับใช้ทุกสถาบันการเงิน