เดือนเมษายนที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า!!

เดือนเมษายนที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า!!

ค่าใช้จ่าย

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ล่าสุดก็ได้มีการเผยแบบสำรวจออกมาแล้ว ว่าในเดือนเมษายน 2020 ที่ผ่านมา ทางผู้บริโภคในญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการงดเว้นการทำธุรกิจและกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ค่าใช้จ่าย

ทางกระทรวงกิจการภายในและการติดต่อสื่อสารมีการเผยผลสำรวจของครัวเรือนที่มีคนสองคนขึ้นไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2020 ที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในครัวเรือนตกเฉลี่ยอยู่ที่ 267,922 เยน เทียบกับปีที่แล้วค่าใช้จ่ายลดลงมามากถึง 11.1% และเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดเท่าที่สำรวจมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2001

สิ่งที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน, การคมนาคมและการใช้บริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในครั้งนี้คือ อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแต่งกายกับรองเท้า และอาหาร

ค่าใช้จ่าย

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงกักตัวนั้น ในส่วนของเกมทางครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง “2 เท่า” เลยทีเดียว และจากการที่อยู่บ้านมากขึ้นก็ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.3% และค่าน้ำเพิ่มขึ้น 11.5% นอกจากนี้อุปกรณ์ป้องกันโรคอย่างหน้ากากอนามัยและอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นมากถึง 2.2 เท่าเช่นกัน