วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564

เกมคอนโซลใหม่

เกมคอนโซลใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2021

In Sound Mind
Platform: NS, PS5, XSX

แนวเกม: Horror Adventure

กำหนดวางจำหน่าย: 3 สิงหาคม 2021

 

The Falconeer: Warrior Edition
Platform: NS, PS4, PS5

แนวเกม: Shooter

กำหนดวางจำหน่าย: 5 สิงหาคม 2021

 

Ever Forward
Platform: PS4, PS5, XBO, XSX

แนวเกม: Puzzle Adventure

กำหนดวางจำหน่าย: 10 สิงหาคม 2021

 

RiMS Racing
Platform: NS, PS4, PS5, XBO, XSX

แนวเกม: Racing

กำหนดวางจำหน่าย: 19 สิงหาคม 2021

 

Yuoni
Platform: PS4, PS5, XBO, XSX

แนวเกม: Survival Horror

กำหนดวางจำหน่าย: 19 สิงหาคม 2021

เกมส์คอนโซล

Kena: Bridge of Spirits
Platform: PS4, PS5

แนวเกม: Action Adventure

กำหนดวางจำหน่าย: 24 สิงหาคม 2021

 

King’s Bounty II
Platform: NS, PS4, XBO

แนวเกม: Tactical RPG

กำหนดวางจำหน่าย: 24 สิงหาคม 2021

 

Hotel Life: A Resort Simulator
Platfrom: NS, PS4, PS5, XBO, XSX

แนวเกม: Simulation

กำหนดวางจำหน่าย: 26 สิงหาคม 2021

 

The Legend of Heroes: Trails of Creation
(The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki)

Platfrom: NS

แนวเกม: RPG

กำหนดวางจำหน่าย: 26 สิงหาคม 2021

 

No More Heroes III
Platfrom: NS

แนวเกม: Action Hack & Slash

กำหนดวางจำหน่าย: 27 สิงหาคม 2021

หมายเหตุ:
NS = Nintendo Switch

XSX = Xbox Series X

XBO = Xbox One

PS4, PS5 = PlayStation 4 or 5