เทคโนโลยีใหม่ๆ 2023

วิจัยไทย! ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วย AI คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยไทย ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วย AI คว้ารางวัล Gold Prize และ VIFOTEC Special Award จาก Vietnam Fund For Supporting Technological Creations เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022)

ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

โดย การประปานครหลวง (กปน.) นำผลงาน “ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ : AI-based water leak detection system with cloud information management” เข้าร่วมประกวดในงาน และสามารถคว้ารางวัล Gold Prize และ VIFOTEC Special Award จาก Vietnam Fund For Supporting Technological Creations จากเวทีดังกล่าว

เทคโนโลยีใหม่ๆ 2023

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยระหว่าง กปน. และทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ (AI-based water leak detection system with cloud information management) เป็นระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วใช้ปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้จดจํา และจําแนกคุณลักษณะของเสียง

ซึ่งสามารถตรวจวัดจากมาตรวัดน้ำได้ว่าเป็นเสียงน้ำรั่วหรือเสียงอุปสรรคได้เทียบเคียงกับผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ความแม่นยําในการหาท่อรั่วไม่ได้รับผลกระทบจากความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

ระบบดังกล่าว ประกอบด้วยโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนใช้งานร่วมกับแท่งฟังเสียงสําหรับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วภาคสนาม

และโปรแกรมบริหารจัดการเสียงน้ำรั่วทํางานบน Server ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสียงน้ำรั่วจากอุปกรณ์ภาคสนามและจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้สร้างรูปแบบการวิเคราะห์เสียงของระบบปัญญาประดิษฐ์

ข่าวแนะนำ : โซนี่ ไทย เปิดตัว Alpha 7R V จัดเต็มเทคโนโลยี AI สุดอัจฉริยะเพื่อสุดยอดคุณภาพ