เศรษฐกิจ

วาดฝันตั้งกองเรือแห่งชาติ เพื่อช่วยส่งเสริมพาณิชยนาวี

วาดฝันตั้งกองเรือแห่งชาติ เพื่อช่วยส่งเสริมพาณิชยนาวี

เศรษฐกิจ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจประเทศและการลงทุน ช่วยส่งเสริมพาณิชยนาวีและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำ ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าชายฝั่งภายในประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือที่ชักธงไทย โดยรูปแบบการบริหารควรเน้นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในสัดส่วนไม่เกิน 25% และขณะนี้มีนักลงทุนให้ความสนใจร่วมลงทุนหลายราย

“เส้นทางการเดินเรือภายในประเทศพบว่า มี 9 เส้นทางที่มีความเหมาะสมสามารถเปลี่ยนจากการขนส่งทางบกมาสู่ทางน้ำได้ แต่มี 3 เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนและไม่ทับซ้อนกับเส้นทางที่มีเอกชนดำเนินการอยู่ก่อนหน้า โดยมีผลตอบแทนทางการลงทุนอยู่ที่ 7.71% ประกอบด้วยเส้นทางท่าเรือมาบตาพุด (ระยอง)-ท่าเรือแหลมฉบัง (ชลบุรี) เส้นทางท่าเรือไฟร์ซัน (สมุทรสงคราม)-ท่าเรือแหลมฉบัง (ชลบุรี) และเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง (ชลบุรี)-ท่าเรือสุราษฎร์ธานี ส่วนเส้นทางการเดินเรือต่างประเทศได้พิจารณารูปแบบการให้บริการออกเป็น 2 ระยะ อาทิ ระยะที่ 1 เป็นบริการเดินเรือไม่ประจำเส้นทาง (Tramp Service) ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทเทกอง (Bulk Cargo) คาดการณ์ส่วนแบ่งปริมาณสินค้าที่จะมาใช้บริการสายการเดินเรือแห่งชาติ 2% คิดเป็น 1.2 ล้านตัน”.