ข่าวเกมส์คอนโซล การีน่าประกาศยกเลิกงาน  “การีนา เวิลด์ 2020”

การีน่าประกาศยกเลิกงาน  “การีนา เวิลด์ 2020”

ข่าวเกมส์คอนโซล การีน่าประกาศยกเลิกงาน  “การีนา เวิลด์ 2020” เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย คณะผู้บริหารจึงได้ร่วมกันหารือเรื่องการจัดงานดังกล่าว และมีมติงดจัดงานในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของบริษัทฯที่คำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกท่าน

การีนา เวิลด์ 2020

การีนา เวิลด์ 2020